Criterium reglement

VLAAMS JEUGDSCHAAK CRITERIUM – Reglement 2017

 

Definitie

Het Vlaams Jeugdschaak Criterium (hierna “criterium” genoemd) is een samenwerkingsverband van Vlaamse schaakclubs die een jeugdschaaktoernooi organiseren volgens een gezamenlijk vastgesteld systeem, en als onderdeel van een jaarlijkse jeugdcompetitie.

 

Doelstellingen

Het criterium wilt het schaakspel bij de jeugd in Vlaanderen op een hoger niveau brengen. Hiertoe wil het:

 • De jeugd een competitiecircuit aanbieden in heel Vlaanderen.
 • Een norm vestigen voor de kwaliteit van jeugdtoernooien.
 • Stimulansen en kennis bieden aan de deelnemende clubs ter optimalisatie van hun jeugdwerking.

Om dit te realiseren bewaakt het criterium jaarlijks de geografische spreiding, de gelijkvormigheid en de kwaliteitsparameters van de deelnemende toernooien.

Het criterium is geen belangenorganisatie van de deelnemende clubs, het streeft geen financiële winst na. Het zal de concurrentie tussen deelnemende toernooien (en ook niet-deelnemende initiatieven) vermijden.

Toernooiwerking 2017

 

Organisatoren

De volgende clubs nemen deel, in volgorde van de kalender:

Geel, Aalter, Landegem, Oostende,Leuven, Mortsel, Liga-Limburg, Turnhout, Gent en Brugge.

De organiserende clubs zorgen voor een “goede” zaal, ideaal met voldoende/goede veiligheid binnen en buiten, licht, verluchting, tafelschikking, afscheiding tussen speel- en praatgedeelte, kantine, makkelijke bereikbaarheid, parkeergelegenheid. De clubs streven naar het op peil houden van hun jeugdwerking en trachten zelf aan 5 andere criteriumtoernooien deel te nemen. (Zie Aansluiting, evaluatie en uitsluiting).

 

Inschrijvingen

Voorinschrijvingen gebeuren via de website tot 18u de dag voor het toernooi, het inschrijvingsgeld is max. 9 € (Brugge: max. 15 €). Een verhoogd inschrijvingsgeld tot 15 € (Brugge 20€) wordt toegelaten voor inschrijvingen ter plaatse. Spelers die in het criteriumjaar al aan 9 criteriumtoernooien deelnamen, zijn in Brugge vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

Aanmelden op de toernooidag kan tot 10u, de start is steeds voorzien om 10u30.

De organisatoren mogen spelers weigeren met een geldige reden.

 

Toernooisysteem

 • Het criteriumjaar volgt het kalenderjaar, de einduitslag is gekend na het laatste toernooi (Brugge)
 • Er wordt gespeeld in 6 reeksen: -8 jaar (F), -10 jaar (E), -12 jaar (D), -14 jaar (C), -16 jaar (B) en een Open reeks (A), waarbij de leeftijdsgrens bereikt mag worden in het kalenderjaar (bv -8: geboren in 2009 of later). De open reeks is voor jeugdspelers en volwassenen; enkel de spelers tot -20 (geboren in 1997 of later) worden in de criteriumrangschikking opgenomen. Een speler mag steeds kiezen om in een hogere leeftijdscategorie deel te nemen.
 • In de reeksen -8 jaar (F) en -10 jaar (E) worden 9 ronden gespeeld aan een bedenktijd van 15’ per speler. In de overige worden 7 ronden gespeeld met een bedenktijd van 25’ per speler. In het 2-daags toernooi van Brugge gelden andere bedenktijden: 30’ bij de -8 en -10 jaar en 45’ bij de overige reeksen.
 • Indien door omstandigheden deze tijdscontroles de schaakbeleving dreigen te verminderen (bv. te kleine groepen, …), dan mag de organisatie van dit systeem afwijken in overleg met / akkoord van de aanwezige coördinator(en).
 • Er wordt gespeeld volgens de op dat moment gangbare FIDE-rapidregels (1 juli 2014) behalve voor de hieronder vermelde punten.
 • Een arbiter zal niet ingrijpen als hij een onreglementaire zet ziet, behalve als beide koningen in schaak staan of als een promotie onvoltooid is of als één van beide spelers hem hiertoe verzoeken. In die gevallen zal hij de onreglementaire zet laten terugnemen, twee minuten bijgeven aan de tegenstander van de overtreder en de partij verder laten spelen.
 • Een arbiter zal niet ingrijpen als een vlag van één speler gevallen is, behalve als zijn tegenstander dit terecht claimt.

·         Een arbiter mag ingrijpen (dus remise uitspreken) als beide vlaggen gevallen zijn en verder spelen het speelschema in de war zou brengen.

 • Een speler die minder dan twee minuten heeft en die vindt dat zijn tegenstander op tijd speelt, kan remise claimen bij de arbiter volgens artikel G.5. De arbiter waarschuwt de tegenstander van de claimer dat deze een winstpoging moet maken en het spel wordt voorgezet in het bijzijn van de arbiter nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft gekregen. Als de arbiter vervolgens nog tijdens de partij of als een vlag gevallen is van oordeel is dat er door de tegenstander niet op winst gespeeld wordt/is, dan verklaart hij de partij remise.

·         Een speler kan voor de eerste twee uitgevoerde onreglementaire zetten van zijn tegenstander de winst niet claimen. In geval van het claimen van een onreglementaire zet bij de arbiter dient, deze zet te worden teruggezet en indien mogelijk met het aangeraakte stuk gespeeld te worden (of het aangeraakte stuk van de tegenstander geslagen te worden) nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft bijgekregen. Vanaf een derde keer kan de winst wel geclaimd worden.

·         Elke speler mag een GSM of een andere elektronisch communicatiemiddel bij zich hebben voor zover deze uitgeschakeld staat tijdens de partijen. In geval dat communicatiemiddel een geluid produceert of het duidelijk is dat deze niet uitstaat, wordt vijf minuten in mindering genomen van de bedenktijd van de eigenaar, tenzij de arbiter anders beslist. Is hiermee de bedenktijd op, dan verliest deze de partij. 

Paringssysteem

De paringen gebeuren volgens het Zwitsers systeem met volgend scheidingsysteem:

1.    Punten

2.    Onderlinge partij (enkel voor de spelers die ex aequo  het hoogst aantal punten behaalden)

3.    Sonneborn-Berger

4.    Kashdan

5.    Bucholtz

6.    Voortschrijding

7.    Lot

De ranglijst van de spelers voor de paringen wordt bepaald volgens de ELO en daarna de eerste 10 spelers in de stand van het criterium (behalve eerste toernooi).

Als een speler met een fictieve elo in een hogere reeks speelt, kan hij deze fictieve elo verdient in een lagere reeks niet meenemen naar een hogere reeks.

 

Elke organisatie is vrij om te bepalen welk paringsprogramma gebruikt zal worden die wel ons scheidingssystemen ondersteund. 

 

Speelschema

 

Elke organisatie is vrij in het bepalen van het speelschema. Echter indien op de uitnodiging van een criteriumtoernooi geen speelschema vermeld staat, dan is onderhavig speelschema van kracht:

 

A/B/C/D

 

(’25)

 

 

 

 

van

 

tot

 

Wat

 

9u

 

10u

 

Aanmelding

 

10u20

 

10u30

 

Opening

 

10u30

 

11u20

 

Ronde 1

 

11u30

 

12u20

 

Ronde 2

 

12u20

 

13u

 

Pauze

 

13u

 

13u50

 

Ronde 3

 

14u

 

14u50

 

Ronde 4

 

15u

 

15u50

 

Ronde 5

 

16u

 

16u50

 

Ronde 6

 

17u

 

17u50

 

Ronde 7

 

18u15

 

18u45

 

Prijsuitreiking

 

 

 

 

E/F

 

 

(15')

 

 

 

 

van

 

tot

 

Wat

 

9u

 

10u

 

Aanmelding

 

10u20

 

10u30

 

Opening

 

10u30

 

11u

 

Ronde 1

 

11u15

 

11u45

 

Ronde 2

 

12u

 

12u30

 

Ronde 3

 

12u30

 

13u30

 

Pauze

 

13u30

 

14u

 

Ronde 4

 

14u15

 

14u45

 

Ronde 5

 

15u

 

15u30

 

Ronde 6

 

15u45

 

16u15

 

Ronde 7

 

16u30

 

17u

 

Ronde 8

 

17u15

 

17u45

 

Ronde 9

 

18u15

 

18u45

 

Prijsuitreiking

 

Prijzen

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen

 • In elk toernooi ontvangen alle deelnemers een mooie prijs of aandenken.
 • De eerste 5 van iedere reeks ontvangen een speciale prijs.
 • Het procentueel best scorende meisje ontvangt ook een extra (cumuleerbare) prijs.
 • De totale waarde van de prijzen benadert of overtreft de waarde van het inschrijvingsgeld.

De invulling van deze prijzen is te interpreteren per organisator, die ook autonoom beslist over de prijzenverdeling in de open reeks. 

 

Eindrangschikking

Na elk toernooi worden de resultaten verzameld, verwerkt en op de criterium-website gepubliceerd. Hierbij wordt per speler de puntentelling opgemaakt: De behaalde toernooipunten, vermeerderd met rangschikkingspunten : 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, en 5 voor alle volgende deelnemers. Voor Brugge worden deze punten dubbel geteld.

Voor de eindrangschikking van het criterium tellen de 7 beste resultaten per deelnemer. Bij gelijkheid van punten wordt ook het 8ste of 9de … beste resultaat mee in rekening gebracht.

Aan de eindstand zijn per reeks de volgende prijzen verbonden:

1ste: 50 € 2de: 37,50 € 3de: 27,50 € 4de: 20 € 5de: 12,50 €

 

Contacten

Voor vragen en klachten kan men terecht bij de coördinatoren (coord@jeugdschaakcriterium.be). Voor 2016 zijn dit:

Luc Cornet - luc.cornet@telenet.be - 0474/995.274

Luc Oosterlinck – luc.oosterlinck@telenet.be – 09/324.61.95 of 0499764536 

Martin Deschepper - mj.deschepper@gmail.com  -  0476/860.136

 

Werking van de criteriumorganisatie

Coördinatoren

3 afgevaardigden, verkozen uit de deelnemende clubs coördineren het criterium, ze zijn belast met de communicatie rond de toernooien en hun resultaten, de website, het organiseren van de criteriumvergadering, kennisvergaring en -deling over jeugdwerking en toernooiorganisatie.

 

Algemene criteriumvergadering

Jaarlijks komt minstens een vergadering van deelnemende clubs samen, voorgezeten door een coördinator Ze is bevoegd over alle kwesties van aan- en uitsluiting, kwaliteit en uniformiteit; beoordeelt en verleent haar goedkeuring aan de praktische behandeling van geschillen en klachten door de coördinatoren.

Eén club heeft één stem, eventueel per volmacht, en bijzondere uitnodigingen (zonder stemrecht) zijn mogelijk. Na bespreking van het toernooi-jaar, kwijting en verkiezing van de coördinatoren, stemt de vergadering over andere agendapunten. Dit gebeurt per consensus, per handopsteking of per geheime stemming. Bij gelijkheid van stemmen hebben de nieuw verkozen coördinatoren een beslissende stem. 

Aansluiting, evaluatie en uitsluiting

De aangesloten clubs betalen een vastgestelde bijdrage aan het coördinatieteam, vooral ter bekostiging van de prijzen voor de eindrangschikking. Op de criteriumvergadering worden clubs herbevestigd, uitgesloten of nieuw aangesloten als mede-organisator voor het volgende kalenderjaar. Criteria hiervoor zijn:

1.    Een thuisbasis of toernooizaal in Vlaanderen of Brussel hebben

2.    Een goede eigen jeugdwerking hebben

3.    Het aantal deelnemers in voorbije organisaties van jeugdschaakevenementen.

 

4.    De mate van deelname van de eigen jeugd aan andere criteriumtoernooien.

BijlageGrootte
Vlaams Jeugdcriterium reglement 2017.pdf290.78 KB